Digitale bestanden inzien van overleden dierbare

Wat was mevrouw dankbaar toen ze alsnog de digitale bestanden kon inzien van haar zus, die plotseling was overleden. Deze stonden in een beveiligde online omgeving en waren zonder wachtwoord niet toegankelijk voor de familie en vrienden. Haar familie had het hoofd gebroken over mogelijke wachtwoorden, die het allemaal niet bleken te zijn. Gelukkig kwam dit probleem ter sprake tijdens ons huisbezoek en konden we mevrouw attenderen op de organisatie Digitale Nazorg. Met hun hulp kwamen de bestanden wel beschikbaar, zodat ze ook nog een aantal foto’s kon gebruiken voor de ceremonie.

Wie kent jouw wachtwoord?

We brengen allemaal steeds meer tijd online door. Daardoor is een groot gedeelte van onze levensgeschiedenis inmiddels gedigitaliseerd. Dus geen dozen meer met administratie en losse foto’s maar alles in mapjes op onze computer of in de cloud, vaak beveiligd met zo’n wachtwoord. Maar kent iemand in je naaste omgeving jouw wachtwoord eigenlijk ook, in het onverhoopte geval dat je zelf niet meer in staat bent om deze bestanden te openen?

Digitale Nazorg helpt

Het gebeurt regelmatig dat we bij ontredderde familieleden zijn, die voor de ceremonie of voor het gedachtenisprentje een foto willen gebruiken waar ze niet bij kunnen. Of dat ze inzage willen in documenten of contracten, die online bewaard worden. En het komt ook voor dat nabestaanden antwoorden willen op vragen rondom een plotseling overlijden. Inzicht in het gebruik van apparatuur, online diensten en internetgebruik door de overleden dierbare in de periode voorafgaande aan het overlijden, kan dan mogelijk helpen. Bij deze vragen schakelen wij altijd de collega’s van Digitale Nazorg in. Zij handelen alles op een betrouwbare en respectvolle wijze voor je af.

Wat wil je eigenlijk met je digitale erfgoed?

Wie krijgt straks toegang tot je online bestanden? Wil je digitaal voortleven of juist niet? Je kunt je wensen vastleggen in ons online document of het document kosteloos opvragen per post. Zo zorgen we er samen voor dat straks naar wens je digitale erfgoed betrouwbaar en respectvol wordt afgehandeld.