Digitale Nalatenschap

Het komt steeds vaker voor dat we naast goederen/geld of vastgoed ook over een digitale erfenis beschikken. Voor veel nabestaanden is het belangrijk om bijvoorbeeld toegang te krijgen tot de foto’s van een overleden dierbare. Maar wat is het wachtwoord van de computer of mobiele telefoon van de overleden dierbare? Daarnaast beschikken we massaal over social media accounts. Wat had de overledene gewild? Dat het account blijft bestaan of dat het account op wordt gezegd? Tegenwoordig moeten we dus ook over onze digitale nalatenschap goed nadenken en een aantal keuzes kenbaar maken. Op onze pagina’s in het linkermenu kun je een aantal pagina’s vinden met tips per onderwerp. Ook hebben we een onderdeel aan ons wensen document toegevoegd, waar je aan kunt geven wat er mag gebeuren met social media accounts en wie deze eventueel mag gaan beheren.

Veel mensen leven na hun dood ongewild digitaal verder. Wie nu nadenkt over zijn online nalatenschap, bespaart zijn nabestaanden pijnlijke verjaardagsherinneringen of vriendschapssuggesties.

Irene van den Berg