Op afstand dichterbij dan ooit

Afstand houden als toppunt van medemenselijkheid én zelfbescherming. Helpen door zo veel mogelijk thuis te blijven. Het is zo tegenstrijdig aan dat wat we voelen.

op afstand dichterbij dan ooit Coronavirus

Leed

Je partner of ouder niet kunnen bezoeken achter de gesloten deuren van een verpleeghuis, terwijl je je ernstige zorgen maakt. Niet bij je dierbare op de ic mogen zijn. Een uitvaart van een dierbare niet kunnen bijwonen, omdat je een kuchje of meer griepklachten hebt. Of omdat er geen plaats meer is, door het tijdelijk wettelijk voorgeschreven maximale aantal aanwezigen. Er is nu zoveel leed overal, dat is werkelijk met geen pen meer te beschrijven.

Toch een mooi afscheid

In al dat verdriet proberen wij als uitvaartverzorger zo goed mogelijk troost te bieden. Door te ondersteunen en door een luisterend oor te bieden, op wat voor manier dan ook binnen de mogelijkheden. Zoals aan de telefoon of via beeldbellen. We horen vaak dat nabestaanden het zo verdrietig vinden dat hun dierbare nu niet het afscheid kan krijgen, wat zo was gewenst. Dat is hartverscheurend, omdat zo’n mooi verzorgd afscheid later ook troost kan geven aan nabestaanden. Binnen de mogelijkheden van nu proberen we voortdurend te doen wat we kunnen om het gewenste afscheid zoveel mogelijk te benaderen. En daarbij kun jij ook helpen!

Samen met jou

Voel jij je zeer betrokken bij het afscheid maar kun je niet aanwezig zijn? Mogelijk kun je het online volgen maar denk ook eens aan de mogelijkheid om op afstand de nabestaanden te ondersteunen. Overleg bijvoorbeeld of je iets kunt bijdragen aan de afscheidsceremonie, zoals een digitale fotopresentatie, een herinnering op papier of een muzieksuggestie. Jouw bijdrage kan een waardevolle aanvulling zijn op alle herinneringen die worden gedeeld tijdens het afscheid.

Een andere mogelijkheid is het schrijven van een mooie brief waarin je een herinnering ophaalt aan een bepaald moment of aan een karaktertrek. Je kunt ook schrijven dat je meeleeft met de nabestaanden, waardering hebt voor hun zorgzaamheid vooraf aan het overlijden. Bloemen, kaartjes of tekeningen zijn natuurlijk eveneens zeer welkom. Direct na het overlijden maar zeker ook de periode daarna. Zo kun je op afstand dichterbij zijn dan ooit.