Uitvaartwensen in het jaar 2020

Nog altijd leggen steeds meer mensen hun uitvaartwensen vast. Het geeft rust te weten dat het afscheid straks zal verlopen zoals zij dat willen. En het is duidelijk voor de nabestaanden, die straks niet hoeven te gissen naar de wensen van hun overleden dierbare. Tot voor kort vormden deze uitvaartwensen waar mogelijk de leidraad voor het afscheid. Maar hoe anders is het nu.

Dubbel verlies

De beperkingen rondom het afscheid verstoren heel wat uitvaartwensen. Naast het verdriet om het verlies van een dierbare kunnen de nabestaanden ook niet meer de laatste wensen uitvoeren en moeten ze dikwijls kiezen voor een sobere variant van het gewenste afscheid. Corona neemt niet alleen onze dierbaren van ons af, maar ook de mogelijkheid om afscheid te nemen zoals je zou willen, met de mensen om je heen die je daarbij nodig hebt. En dat is vreselijk.

Wat kan er nog wél

Binnen dat dubbele verlies proberen wij zo goed mogelijk te helpen. We kijken wat we wél kunnen verzorgen van de uitvaartwensen. Muziek, bloemen, sprekers, vervoer, vaak kan er wel veel doorgang vinden. Het grootste gemis blijft de afwezigheid van vele betrokkenen. Maar gelukkig is het dankzij wat creativiteit en improvisatievermogen toch vaak mogelijk dat meer mensen betrokken kunnen zijn bij de uitvaart. Zoals door een rouwbezoek op afstand, een online condoleance via onze website, door het thuis online volgen van de ceremonie of terugkijken van de opnames.

“Onverwacht hartverwarmend mooi”

Het mooiste compliment dat we in deze tijd kunnen krijgen is het blijk van enige verwondering na het afscheid. “Het was toch heel mooi, met zo weinig mensen. Intiem en het kwam echt binnen.” “Wat was het hartverwarmend en persoonlijk. Het afscheid alleen met ons gezin. Nooit gedacht dat dat ook zo mooi zou zijn.”

Herdenking

Naast dit afscheid in kleine kring zijn veel nabestaanden nog wel van plan om na deze crisis nog een herdenking te organiseren, waarin de uitvaartwensen alsnog gerespecteerd kunnen worden. Of een samenzijn waarbij genodigden nog eens na kunnen praten en een toost kunnen uitbrengen op het leven van de overledene. In het gezelschap van alle betrokken dierbaren, met eindelijk die verdiende arm om hen heen.