Noodzakelijke handelingen na overlijden

Wanneer een patient in het ziekenhuis komt te overlijden, is het ziekenhuis verantwoordelijk voor de noodzakelijke handelingen. De handelingen bestaan onder andere uit het sluiten van incisies en openingen of het verwijderen van infuuslijnen of een katheter. Dit vindt plaats op de verpleegafdeling of in het mortuarium van het ziekenhuis. Onder deze handelingen valt ook de (voorbereiding op) obductie of orgaandonatie. Een voorbeeld van de handelingen na overlijden:

Kosten ziekenhuis
De uitvoering van deze noodzakelijke handelingen na overlijden komt voor rekening van het ziekenhuis, als onderdeel van medische specialistische zorg.

Piëteitsvol koelen
Wanneer de overledene niet binnen een tijd van 3 uur is opgehaald door een uitvaartondernemer zal het lichaam uit hygiënisch oogpunt en uit respect voor de overledene gekoeld en verzorgd worden.

 

Noodzakelijke handelingen:

handelingen na overlijden
 • De schouw;
 • Invullen Verklaring van Overlijden (juridisch) en B-formulier (ten behoeve van het CBS);
 • Een laatste gesprek door de behandelend arts met de nabestaanden waarin toestemming wordt gevraagd voor donatie en/of obductie;
 • Invullen donatieformulier (ook indien geen donatie);
 • Het gereed maken van de overledene door de verpleging zodat er door de nabestaanden op een respectvolle manier afscheid genomen kan worden / voor een laatste bezoek op de afdeling door de nabestaanden. Dit houdt in, het voorlopig sluiten van de ogen en de mond, het verwijderen van bloed en braaksel, het inbrengen van de gebitsprothese, katheterzak verwijderen en het loskoppelen van apparatuur;
 • Nabestaanden informeren over de gang van zaken. Indien gewenst kunnen de nabestaanden aanwezig zijn of helpen met de laatste verzorging van de overledene;
 • Nabestaanden op de afdeling de gelegenheid geven afscheid te nemen;
 • Persoonlijke bezittingen overdragen aan de nabestaanden;
 • Identificatiemateriaal op het lichaam van de overledene aanbrengen (bijv. patiëntensticker, polsbandje);
 • Overledene gereed maken voor verder transport;
 • Overledene overbrengen naar daarvoor bestemde ruimte (mortuarium);
 • Infuuslijnen verwijderen;
 • Katheter en stoma verwijderen;
 • Openingen en incisies sluiten;
 • Bij donatie:
  • Z.s.m. koelen
  • Identificatie lichaam voor donatie
  • Uitname weefsels en organen
  • Afplakken donatiewonden
  • Minimaliseren donatiesporen
 • Bij obductie:
  • Z.s.m. koelen
  • Identificatie lichaam voor obductie
  • Uitvoeren obductie volgens aanvraag
  • Afplakken obductiewonden
  • Minimaliseren obductiesporen
 •  Vrijgeven lichaam