Gemeentelijke uitvaarten

Het komt voor dat mensen heel eenzaam leven. Soms zelfs zo eenzaam dat er nooit iemand bij hen op bezoek komt. Als deze mensen komen te overlijden is er soms helemaal niemand die de uitvaart kan of wil regelen. Volgens de Wet op de lijkbezorging moet de gemeente in dat geval zorgen dat de overleden persoon op een waardige manier wordt begraven of gecremeerd. Van der Stappen uitvaartverzorging mag deze uitvaarten verzorgen in opdracht van diverse gemeentes.

Gevolgen bij een uitvaart van gemeentewege

Eén van de uitgangspunten van de Wet op de lijkbezorging is dat de uitvaart primair geen taak is van de overheid, maar een zaak van burgers die zorg voor elkaar moeten dragen. In de eerste plaats zijn nabestaanden verantwoordelijk voor het regelen van en opdracht geven tot een uitvaart. Indien nabestaanden financieel niet daadkrachtig zijn, kunnen ze de gemeente verzoeken om de kosten van een uitvaart voor te schieten in de vorm van bijzondere bijstand.

Indien er geen nabestaanden zijn, zorgt de burgemeester in het kader van de volksgezondheid voor een eenvoudige uitvaart met respect voor de overledene. Als er wel nabestaanden zijn, maar die weigeren om opdracht te geven, zal de burgemeester ook opdracht geven voor de uitvaart. De nabestaanden hebben dan geen invloed op keuzes terwijl alle kosten van de uitvaart dan alsnog verhaald zullen worden op de nabestaanden.

Welke gemeente is verantwoordelijk?

De gemeente waar de overleden persoon zich bevindt op het moment dat wordt vastgesteld dat er niemand is om de uitvaart te verzorgen. Dat kan dus bijvoorbeeld de gemeente zijn waar het mortuarium is gevestigd, waar de overledene op dat moment verblijft. Omdat niet iedereen een vaste woon- of verblijfplaats heeft, is deze bepaling opgenomen in de Wet.

Nabestaanden kunnen de uitvaart niet betalen, wat nu?

Als de overledene bij leven geen uitvaartverzekering heeft afgesloten, komen alle kosten van de uitvaart voor rekening van de nabestaanden. Beschikken nabestaanden niet over voldoende middelen om een uitvaart te kunnen betalen dan kunnen zij mogelijk in aanmerking komen voor bijzondere bijstand. Bijzondere bijstand is bedoeld voor de vergoeding van noodzakelijke extra kosten die niet of niet geheel uit inkomsten, andere financieringsvormen of regelingen betaald kunnen worden. Bijzondere bijstand is alleen bedoeld als tegemoetkoming in noodzakelijke (onvermijdbare) kosten. Meer informatie over bijzondere bijstand en de voorwaarden waaraan men moet voldoen om hiervoor in aanmerking te komen, is op te vragen bij de gemeente waar men woonachtig is. Personeel van zorg-, verpleeg- of ziekenhuisinstellingen krijgen ook te maken met het overlijden van mensen van wie geen nabestaanden bekend zijn. In dat geval is het van belang dat verzorgers in een tijdig stadium contact opnemen met de gemeente, zij informeert dan over de procedure na overlijden.